Close Menu

Stichting Urgente Noden Friesland

Friesland

Biedt hulp in uitzichtloze situaties

Stichting Urgente Noden Friesland (SUN Friesland) is opgericht als noodhulpbureau voor inwoners van Friesland. SUN Friesland lenigt materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet afdoende of niet tijdig voorzien, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Voorliggende voorzieningen zijn bijvoorbeeld bijzondere bijstand, WMO, zorgverzekering of de schuldhulpverlening.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2018
1.500 euro
2016
500 euro
2015
1.000 euro

Nieuws