Close Menu

Leger des Heils korps Apeldoorn

Gelderland

Korps Apeldoorn is een gemeente van het Kerkgenootschap Leger des Heils. Een korps van het Leger des Heils is een centrum voor geestelijk en maatschappelijk werk.

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2020
2.217,50 euro