Close Menu

Stichting de Kap

Gelderland

De Kap is een stichting voor informele zorg. Zij staat letterlijk en figuurlijk midden in de Apeldoornse samenleving. Vanuit de mooie locatie in het centrum van Apeldoorn, biedt de Kap hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Het gaat om zorg en ondersteuning waarvoor onvoldoende of geen beroep gedaan kan worden op de formele zorg of het sociale netwerk. De Kap faciliteert en ondersteunt en gaat uit van de eigen kracht van de mens. Zij is er voor hulpvragers, vrijwilligers en mantelzorgers. De Kap kent een nauwe samenwerking met gemeente en andere organisaties. Binnen deze netwerken wordt kennis en deskundigheid op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorgerbeleid beschikbaargesteld en gedeeld.

De vrijwilligers van de thuisadministratie kunnen u ook helpen bij uiteenlopende zaken rondom de financiele administratie. Dit kan korte of langdurige hulp zijn. Onze vrijwilligers hebben geduld, aandacht voor uw situatie en zijn goed op de hoogte van de (plaatselijke) regelgeving. Ze kunnen u:

  • begeleiden tijdens een schuldhulptraject
  • wijzen op het aanvragen van tegemoetkomingen en toeslagen
  • helpen bij het schrijven van een bezwaarschrift of aanvraag voor kwijtschelding
  • helpen bij het invullen van formulieren
  • helpen de administratie te ordenen als u even geen overzicht meer heeft
  • helpen de post te lezen en af te handelen

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2020
1.108,75 euro