Close Menu

Stichting Leergeld Bommelerwaard

Gelderland

Stichting Leergeld is een organisatie die actief is in de Bommelerwaard. Zij zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar voor wiens ouders het financieel niet mogelijk is om hun kinderen mee te laten doen aan allerlei activiteiten. Leren en mee doen met leeftijdsgenoten is voor kinderen heel belangrijk. Als kinderen niet meekunnen doen aan deze activiteiten bestaat er voor hen een kans dat ze buiten gesloten worden en in een sociaal isolement komen. Stichting Leergeld Bommelerwaard wil hen helpen, zodat deze kinderen mee kunnen doen met schoolse en buiten schoolse activiteiten. Hierdoor krijgen ook deze kinderen de kans om hun mogelijkheden te vergroten en zich te ontwikkelen. Dit is voor een kind een belangrijke voorwaarde in hun bestaan en in hun verdere leven.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
3.750 euro
2020
1.250 euro
2019
2.690 euro
2017
1.250 euro

Nieuws