Close Menu

Schuldhulpmaatje Culemborg

Gelderland

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
2.500 euro
2016
840 euro

Nieuws