Close Menu

Stichting Urgente Noden Groningen

Groningen

SUN Groningen verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. Het werkgebied van SUN omvat de gemeenten in de provincie Groningen en Drenthe die aan SUN deelnemen. In die gemeenten kunnen medewerkers van instellingen waarmee SUN afspraken heeft gemaakt aanvragen indienen. SUN helpt alleen als er geen of onvoldoende gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen. Het geld voor de verstrekkingen komt van fondsen en donaties.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
1.500 euro
2020
1.500 euro
2019
250 euro
2018
1.500 euro
2017
1.500 euro
2016
500 euro

Nieuws