Close Menu

Stichting Voedselbank Stad Groningen

Groningen

De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien.

Beoogd doel van de Voedselbank Stad Groningen:

  • Voedsel verstrekken aan ruim 600 gezinnen, in de stad Groningen 
  • Voldoening voor ruim 100 vrijwilligers

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2019
250 euro
13.550 euro
1.560 euro
2018
3.360 euro

Nieuws