Close Menu

Stichting Urgente Noden Weert

Limburg

De éénmalige financiële bijdrage van SUN Weert is bedoeld voor inwoners van de gemeente Weert die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of een andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente, of als er haast geboden is. We geven hulp in de vorm van een éénmalige gift van maximaal € 750,-. Voor bijzondere aanvragen die groter zijn dan € 750,- wordt soms een uitzondering gemaakt. Ook worden er soms diensten of goederen aangeboden door onze donateurs, zoals een bril, een fiets of een behandeling bij de tandarts.

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
4.000 euro
1.500 euro