Close Menu

Voedselbank Midden-Limburg

Limburg

Het primaire doel van Voedselbank Midden-Limburg is het inzamelen van overschotten en het als noodhulp verdelen hiervan onder personen die hiervoor het meest in aanmerking komen, de allerarmsten in onze samenleving.
Daarnaast willen zij een bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van hun deelnemers, zodat zij zo snel mogelijk weer volledig in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
1.500 euro
2019
2.000 euro
2017
750 euro

Nieuws