Close Menu

Stichting Leergeld Nuenen

Noord-Brabant

Onder het motto "Alle kinderen mogen meedoen. Dat vindt u toch ook?", probeert de Stichting Leergeld Nuenen kinderen, die leven op de armoedegrens, te laten deelnemen aan sociale activiteiten. Ieder kind moet kunnen meedoen aan werkweken, excursies, schoolkampen, sportclubs of creatieve en muzikalevorming. 

Kinderen van ouders die in een armoedesituatie verkeren, kunnen vaak niet meedoen met binnen- en buitenschoolse activiteiten. Om deze kinderen de mogelijkheden te geven deel te nemen aan het sociale leven binnen school en maatschappij, is de Stichting Leergeld Nuenen in het leven geroepen. Stichting Leergeld Nuenen, die werkt met deskundige vrijwilligers, wil in de gemeente Nuenen financiële of materiële steun verlenen aan schoolgaande kinderen( tussen 4 en 18 jaar), die de gevolgen van de armoede ondervinden.

Voor deze kinderen betekenen deze activiteiten verbreding van hun horizon. Zij maken sociale contacten en leren zich handhaven in een groep. Daarnaast leren zij winnen én verliezen. Dit lijkt vanzelfsprekend. Echter, de stille armoede neemt toe. Ook in de 'welvarende' gemeente Nuenen. Vooral schoolgaande kinderen worden daar op korte, maar ook op langere termijn, de dupe van.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2019
250 euro
7.000 euro
2018
2.500 euro
2017
1.500 euro
2016
833 euro

Nieuws