Close Menu

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam

Noord-Holland

De Diaconie werkt via verschillende lijnen. In Amsterdam en wereldwijd is er op diaconaal gebied ongelooflijk veel werk te verzetten.

Eigen projecten
Bij een beperkt aantal activiteiten en projecten zijn we zelf uitvoerend betrokken. 

Steun aan mensen in de knel
Als Diaconie zijn we verbonden met de Lutherse/Protestantse kerkgemeenschappen in diverse delen van de stad. We investeren in het ‘omzien naar elkaar’ binnen en vanuit deze gemeenschappen. Onze diakenen en (andere) vrijwilligers zetten zich daar concreet in voor mensen in de knel. 

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
1.000 euro
2020
2.000 euro