Close Menu

Hebben en Houwen

Noord-Holland

Stichting Kledingbank Amsterdam

Onze doelgroep bestaat uit Amsterdammers met de laagste besteedbare inkomens. Stille armoede heeft onze volle aandacht. Wij bouwen voortdurend aan een netwerk van verwijzers en hopen zoveel mogelijk Amsterdammers die zelf geen kleding (meer) kunnen betalen, te voorzien van gratis kleding, schoenen en woontextiel.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
2.000 euro
2020
665,25 euro