Close Menu

Joseph Wresinski Cultuur Stichting

Overijssel

Cultuur als wapen tegen armoede

"De armsten zeggen het ons vaak : het ergste ongeluk voor de mens is niet de honger, niet het ongeletterd zijn, zelfs niet het zonder werk zitten. Het ergste ongeluk is te weten dat je niet meetelt, dat zelfs je leed wordt genegeerd"  Père Joseph Wresinski     

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2015
875 euro

Nieuws