Close Menu

Stichting Urgente Noden Lekstroom

Utrecht

Hulp bij urgente nood

Stichting Urgente Noden Lekstroom (SUN Lekstroom) geeft financiële steun aan inwoners van de Lekstroomgemeenten die in een urgente financiële noodsituatie verkeren. Mensen die niet, niet meer of niet tijdig in aanmerking komen voor zogenaamde voorliggende voorzieningen, zoals Wet Werk en Bijstand of andere (lokale) voorzieningen. 

Aanvragen omvatten zaken als hulp bij broodnood, witgoed, verhuiskosten, inrichting, fietsen, voorkoming van uitzettingen of afsluiting, bed en beddengoed etc. 

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
2.500 euro
2020
4.000 euro
1.500 euro
2018
250 euro
2016
1.000 euro
500 euro

Nieuws