Close Menu

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen

Zeeland

De Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen heeft als doel: het bestrijden van (verborgen) armoede en het voorkomen van verspilling van voedsel in de drie gemeentes van Zeeuws-Vlaanderen.De stichting tracht dit doel met name te bereiken door het inzamelen van gratis ter beschikking gestelde levensmiddelen (afkomstig bijvoorbeeldvan overproductie en van schenkingen) en deze dan eveneens gratis uit te delen aan mensen, die financieel niet in staat zijn om die in voldoendemate zelf te kopen.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
12.500 euro
2016
2.500 euro

Nieuws