Close Menu

Stichting BlijeGift

Zuid-Holland

Stichting BlijeGift vindt het belangrijk dat er geen armoede is en wil graag zoveel mogelijk gezinnen van een gezonde maaltijd voorzien.

Naast het mooie, nuttige en noodzakelijke werk dat bij de voedselbanken wordt verricht om duizenden gezinnen wekelijks van een voedselpakket te voorzien, bestaat er een nog grotere groep die net niet aan het criterium van de voedselbank voldoet, maar eveneens in armoede leeft. Stichting BlijeGift wil ruimte geven om de structurele armoede binnen deze groep te beperken. Stichting BlijeGift helpt haar klanten aan een gezonde maaltijd. 

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2021
3.500 euro
6.600 euro
2020
2.084,45 euro
3.150 euro
5.600 euro
2.360 euro
2.500 euro
2019
250 euro
2018
2.000 euro

Nieuws