Close Menu

Stichting De Verhuisfamilie

Zuid-Holland

Soms is een beetje hulp welkom

De Verhuisfamilie is een initiatief van Mondial Movers, het landelijke netwerk van erkende verhuisbedrijven, omdat deze verhuizers in de praktijk schrijnende voorvallen tegen kwamen van bijvoorbeeld een oudere mevrouw zonder kinderen of vrienden met alleen AOW die onmogelijk haar verhuizing naar een verzorgingshuis kon betalen of regelen.

De Verhuisfamilie zorgt niet alleen voor de daadwerkelijke verhuizing, maar werkt vooral ook samen met lokale vrijwilligers om alle zaken rondom een verhuizing te regelen, zoals een familie dat ook zou doen. Denk aan overbodige spullen naar kringloop of vuilstort brengen, nieuw behang en tapijt uitzoeken, adreswijzigingen versturen, huisraad inpakken en natuurlijk weer uitpakken, ophangen en installeren.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2015
750 euro

Nieuws