Close Menu

Stichting LETS Ruilwinkel Schiedam

Zuid-Holland

De gezelligste ruilwinkel van Nederland

Stichting LETS Ruilwinkel Schiedam is een initiatief voor en door vrijwilligers waar gewerkt wordt aan sociale samenhang en armoedebestrijding. LETS staat voor Local Exchange Trading System. Het concept komt uit Canada en is gebaseerd op het ruilen van goederen en diensten via een puntensysteem.

De Ruilwinkel biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen en diensten te ruilen met andere leden van de ruilwinkel. Er wordt bij zowel vraag als aanbod van goederen en diensten "betaald' met punten. Het systeem maakt het voor mensen met een kleine beurs mogelijk om noodzakelijke spullen en diensten aan te bieden of af te nemen. Tot de aangeboden diensten behoort ook het doen van kleine reparaties aan fietsen, de reparaties worden uitgevoerd door vrijwilligers. 

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2015
750 euro

Nieuws