Close Menu

Stichting Meedoen Gouda

Zuid-Holland

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, kamp en excursies) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van Stichting Meedoen Gouda.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2017
1.500 euro
2.500 euro

Nieuws