Close Menu

Stichting RK Stadsdiaconaat Delft

Zuid-Holland

Op basis van haar christelijke grondslag probeert de stichting Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o. het Evangelie in praktijk te brengen door mensen als uniek en gelijkwaardig te zien en niemand buiten te sluiten. Stichting RK Stadsdiaconaat Delft e.o. is actief met verschillende projecten waaronder een Vakantiebank, Non-foodbank en een Voedelbank. 

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2017
1.000 euro

Nieuws