Close Menu

Stichting Voor Elkaar Leiden

Zuid-Holland

Beiden hulp aan kwetsbare burgers

Stichting Voor Elkaar Leiden wil hulp bieden aan kwetsbare burgers, ongeacht afkomst en levensovertuiging - uit liefde voor God en de medemens. De stichting heeft projecten in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest.

 

Steun vanuit Stichting Armoedefonds

2016
750 euro
2015
2.500 euro

Nieuws