Close Menu

Nalaten

Stichting Armoedefonds opnemen in uw testament:

Gaat uw voorkeur uit naar een gift in de toekomst? Dan kunt u Stichting Armoedefonds benoemen in uw testament. Stichting Armoedefonds is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze status betekent dat Stichting Armoedefonds geen belasting over een schenking of nalatenschap hoeft te betalen. Uw steun komt dus volledig ten goede aan Stichting Armoedefonds.

Wilt u meer informatie over het opnemen van Stichting Armoedefonds in uw testament? Vraag dan de folder aan. 

 

Vraag nu aan

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.