Close Menu
7 juli 2017
Stichting Veul Diech Good

Stichting Veul Diech Good

Een fondsenwervende actie ondersteunen wij graag. Stichting Veul Diech Good heeft onlangs met behulp van de donatieverdubbelaar van Stichting Armoedefonds maar liefst € 1648,10 opgehaald voor de organisatie. 

Een kort verslag van de dag:

Tijdens onze benefietavond op 26 mei j.l. hebben wij een bedrag van 898,10 euro in het totaal opgehaald voor de stichting. Dit bedrag werd gevormd door toegezegde donaties van bedrijven, verkoop lootjes, winst op consumpties, entreegelden en voorafgaande reserveringen. Wat waren onze sponsors gul geweest, voor onze loterij hadden we maar liefst 1280,18 euro aan prijzen ter beschikking, dat was zo super! Zowel lokale als landelijke sponsors waar we al jaren mee samen werken hadden hieraan bijgedragen. Alle artiesten werkten belangeloos mee en hadden lootjes gekocht. Ook hadden we een mooi groot ballonnen hart gesponsord gekregen, hetgeen bij ons: “hart voor Zuid-Limburg” past.

Iedereen die aanwezig was op deze avond heeft zich goed geamuseerd en is uiteindelijk in de polonaise beland. Er werd zelfs aan rolstoeldansen gedaan. Al met al mogen we spreken van een geslaagd evenement.

Ook hebben we een lieve vrijwilliger die al jaren klaarstaat (ook toen we nog particulier waren) voor de stichting tot ambassadeur benoemd die avond, omdat hij absoluut de waarde van onze stichting uitdraagt.

 

Van de opbrengst gaan we in augustus/september een aantal gezinnen een mooie dag bezorgen samen met hun kinderen, gezinnen die dit normaal niet kunnen omdat ze in armoede moeten leven.

Stichting Veul Diech Good,
Anton Vegers, voorzitter

Beneficianten