Close Menu
7 juli 2017
Vincentiusvereniging Udenhout-Biezenmortel

Vincentiusvereniging Udenhout-Biezenmortel

Een fondsenwervende actie ondersteunen wij graag. Vincentiusvereniging Udenhout-Biezenmortel heeft onlangs met behulp van de donatieverdubbelaar van Stichting Armoedefonds maar liefst € 2.750,- opgehaald. 

Opbrengst thema-avond basisschool Achthoeven € 2.750,- !

Maandag 19 juni is op basisschool Achthoeven de opbrengst bekendgemaakt van de thema-avond op 8 juni. Schooldirecteur René Los overhandigde aan Joost van Dongen, voorzitter van de Vincentiusvereniging, een cheque van maar liefst € 2.000,-. Omdat het Armoedefonds had toegezegd de eerste € 750,- te verdubbelen, is daarmee de totale opbrengst € 2.750,- geworden.

Tijdens de thema-avond, die dit jaar in het teken stond van ‘De Efteling’, verdienden de leerlingen het geld bij elkaar door onder andere versnaperingen en kleine knutselwerkjes te verkopen. Ondertussen vermaakten ze het publiek met optredens op een prachtig aangekleed podium in de open lucht.

Het ingezamelde geld is bestemd voor Jeugdfonds Vincent, onderdeel van de Vincentiusvereniging Udenhout-Biezenmortel. Het komt direct ten goede aan gezinnen met kinderen die vanwege armoede niet volwaardig aan onze samenleving kunnen deelnemen. Zij krijgen o.a. een dagje uit aangeboden naar een pretpark om als gezin een keer te genieten en de zorgen opzij te zetten.

Het bestuur van de Vincentiusvereniging dankt alle leerlingen, leerkrachten en ouders voor dit geweldige resultaat!!   

    

Beneficianten