Close Menu
21 juli 2017
Stichting Leergeld Walcheren

Stichting Leergeld Walcheren

Stichting Leergeld Walcheren maakt het voor kinderen/jongeren van 4 -18 jaar, uit gezinnen met een laag inkomen, mogelijk om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Een bijdrage is nodig voor de tegemoetkoming van school/studiekosten en de aanschaf van tweedehands fietsen. 

Stichting Armoedefonds steunt met een bijdrage van 2.250 euro voor schoolkosten en de aanschaf van fietsen. 

Beneficianten