Close Menu
19 april 2018

Armoede in regio Den Haag stijgt niet verder

De armoede onder de bevolking in regio Den Haag stabiliseert zich. Dat is het gevolg van de groeiende economie en het voortvarende armoedebeleid van de gemeente Den Haag. Dit constateert Stichting Armoedefonds, de landelijke organisatie die regionale armoedebestrijdingsinitiatieven ondersteunt.

Jarenlang kroop door de economische crisis het aantal mensen dat in armoede leefde in Nederland omhoog. Het CBS constateerde dat het percentage huishoudens met een laag inkomen in 2013 sterk toenam tot 8,9 procent. Inmiddels is het percentage gedaald en gestabiliseerd tot 8,2 procent, aldus het CBS.

Stichting Armoedefonds signaleert dezelfde trend in regio Den Haag, waar het een onderzoek deed onder negen armoedebestrijdingsorganisaties in Den Haag, Delft en Wassenaar. Het merendeel van die organisaties wordt financieel gesteund door Stichting Armoedefonds.  

Wel waren er grote verschillen binnen die regio. Zo constateert de Voedselbank in Wassenaar opvallend genoeg een stijging van het aantal hulpvragen, terwijl de Voedselbank in Delft juist een daling van circa tien procent constateerde. Bij praktisch alle andere bevraagde organisaties bleef het aantal hulpvragen gelijk.

Opvallend is wel dat het merendeel van de organisaties een stijging ziet in het aantal mensen dat langdurig, langer dan drie jaar, hulp nodig heeft. Als je eenmaal onder de armoedegrens belandt kom je er slecht meer uit, zo blijkt. 

,,Er blijft een groep over die nauwelijks te bereiken blijkt, ondanks de groeiende economie en de ruim 68 miljoen euro die de gemeente Den Haag besteedde in 2017 aan armoedebestrijding’’, aldus een woordvoerder van Stichting Armoedefonds. ,,Sommige organisaties die we steunen noemen deze groep het ,granieten bestand’. De grote discussie onder armoedebestrijders zal de komende jaren worden hoe we deze groep ook mee kunnen laten profiteren.’’

Een positieve ontwikkeling die verder uit het onderzoek bleek is dat in de Haagse Schilderswijk, een van de bekendste wijken van Nederland, het gemiddelde opleidingsniveau onder vooral jongeren geleidelijk stijgt. Werk en opleiding gelden onder armoedebestrijders als de twee effectiefste zaken om een hogere levensstandaard te verkrijgen.