Close Menu
15 juni 2018

Stichting Urgente Noden Groningen

SUN Groningen verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. Het werkgebied van SUN omvat de gemeenten in de provincie Groningen en Drenthe die aan SUN deelnemen. In die gemeenten kunnen medewerkers van instellingen waarmee SUN afspraken heeft gemaakt aanvragen indienen. SUN helpt alleen als er geen of onvoldoende gebruik gemaakt kan worden van wettelijke regelingen of andere voorzieningen. Het geld voor de verstrekkingen komt van fondsen en donaties.

Zo helpt SUN een alleenstaande moeder met witgoed en wordt een alleenstaande zwangere vrouw geholpen met de babykamer. 

Stichting Armoedefonds draagt 1.500 euro bij om urgente nood te kunnen bieden. 

Beneficianten