Close Menu
24 augustus 2018
Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch

Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch

Leergeld helpt kinderen uit gezinnen die kampen met minimale financiële middelen. Leergeld 's-Hertogenbosch heeft een Fietsproject voor basisschoolverlaters. De nieuwe school voor voortgezet onderwijs ligt vaak op grotere afstand van het woonadres dan de basisschool. Kinderen waarvan de ouders een fiets niet kunnen betalen kunnen in aanmerking komen voor een fiets via Leergeld 's-Hertogenbosch. 

Stichting Armoedefonds draagt € 1.600,- bij aan het Fietsproject, met dit bedrag kan Leergeld 's-Hertogenbosch 10 kinderen voorzien van een fiets. 

Beneficianten