Close Menu
20 mei 2019

Armoedefonds voert actie ten bate van de Voedselbank Deventer

Het landelijk Armoedefonds gaat in de hele maand juni in de gemeente Deventer via een huis aan huis campagne actie voeren. Met informatie over armoede en de mogelijkheid van een donatie wordt aandacht gevraagd voor armoede en de bestrijding ervan. 

Op dit moment heeft één op de tien huishoudens in de gemeente Deventer een laag inkomen en daarmee kans op armoede. De Stichting Armoedefonds geeft landelijk financiële steun aan lokale organisaties die mensen in armoede helpen met o.a. voedsel, kleding, binnen- of buitenschoolse activiteiten, huisvesting, zorg- of medische kosten, maar ook hulp bij de administratie of directe noodhulp.

Het Armoedefonds wil met de actie donateurs werven die met een eenmalige of structurele bijdrage zowel het fonds als speciaal de Voedselbank Deventer ondersteunen. Meer informatie over donaties en de huis-aan-huis campagne op www.armoedefonds.nl/voedselbankdeventer

Op de website van het Armoedefonds vindt u ook meer over projecten als 'Kids Beach Day 2019', de Schoolspullenactie en over Armoede in de praktijk (tandarts).

www.armoedefonds.nl/voedselbankdeventer

www.voedselbankdeventer.nl

Beneficianten