Close Menu
5 september 2019

Stichting Armoedefonds blij èn bezorgd over nieuwste armoedetrends

Stichting Armoedefonds is blij met de gisteren gepubliceerde armoedecijfers van het SCP. Die geven aan dat in absolute aantallen het aantal armen is afgenomen van ruim 1,2 miljoen in 2013 naar 939.000 in 2017. Maar tegelijkertijd is Stichting Armoedefonds bezorgd; onder de groep armen die overblijft neemt de harde kern toe – de groep die langer dan vier jaar kampt met financiële problemen.

Stichting Armoedefonds heeft al enkele jaren te maken met een stijging van het aantal aanvragen. Uiteindelijk werden in 2017 na een selectieproces 84 en in 2018 147 organisaties geholpen met financiële bijdrages. Het gros van de lokale hulporganisaties die bij Stichting Armoedefonds aanklopt heeft zelf ook te maken met een stijging van het aantal particulieren dat zwaar in de geldproblemen zit.

In 2018 hielpen de Voedselbanken in Nederland 6 % bijvoorbeeld meer klanten dan in het voorgaande jaar. Een andere grote partij, Leergeld Nederland, ondersteunde vorig jaar in 2018 7.973 kinderen meer dan het jaar ervoor; een toename van acht procent. Eenzelfde soort trend werd gesignaleerd bij het merendeel van de andere organisaties in Nederland dat zich bezighoudt met armoedebestrijding.

Wat daarin opvalt is dat de toename niet primair komt van mensen die een jaar eerder nog prima konden rondkomen, maar daarentegen van mensen die al jaren rond het bestaansminimum zweven en daar nu onderduiken. Voor deze groep blijken schulden een steeds terugkerend fenomeen en uiteindelijk een breekpunt.

Het aantal mensen dat door schulden onder toezicht van een bewindvoerder kwam te staan is de afgelopen jaren fors gestegen, aldus de Raad voor de Rechtspraak. Waren er in 2013 nog ongeveer 35.000 mensen onder bewind vanwege schulden, in 2018 waren dat er al ruim 56.000. Een stijging van zo’n 60 procent.

,,De les van de afgelopen jaren sinds 2013, is het inzicht dat het aanpakken van schulden de kern van het armoedeprobleem in Nederland raakt’’, aldus woordvoerder Teije Brandsma van Stichting Armoedefonds. De organisatie juicht het initiatief dan ook toe van gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en private schuldhulpverleners dit jaar tot betere vroegsignalering van problematische schulden.

,,Kortom; in tijden van economische groei voor de samenleving als geheel worden de problemen van de harde kern van de armen in Nederland groter’’, aldus woordvoerder Brandsma van Stichting Armoedefonds. ,,De grote vraag is natuurlijk: hoe moet dat straks als de economie zich weer in een laagconjunctuur bevindt?’’