Close Menu

Procedure

Toekenningsronde najaar 2018

U ontvangt (per e-mail) een bevestiging van uw aanvraag. Stichting Armoedefonds bekijkt uw aanvraag. Mochten er nog vragen zijn, dan nemen wij daarover contact op. Als alle antwoorden binnen zijn, nemen wij de aanvraag in definitieve behandeling. Wij bekijken of die inderdaad aan de voorwaarden voldoet, vergelijken die met andere aanvragen die in dezelfde periode binnengekomen zijn en maken keuzes binnen de altijd beperkte financiële mogelijkheden. Afwijzing betekent niet per definitie dat uw project niet aan de voorwaarden voldoet.

Aanvraag indienen voor: 1 oktober 2018

Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 19 november 2018