Close Menu

Armoedefonds helpt

Stichting Armoedefonds ondersteunt alleen plaatselijke organisaties die zich bezig houden met directe armoedebestrijding. Omdat Stichting Armoedefonds een beginnende stichting is zullen initieel slechts kleine bedragen beschikbaar komen en dus weinig afdrachten mogelijk zijn. Wij hopen op niet al te lange termijn te groeien naar een formaat dat we een grotere hoeveelheid aanvragen kunnen honoreren.

Heeft uw organisatie behoefte aan steun voor een activiteit of nieuw project? Misschien kan het Armoedefonds u helpen. Het is de overtuiging van Stichting Armoedefonds dat alleen lokaal, zo veel mogelijk in direct contact met de armoede-doelgroepen, effectieve resultaten geboekt kunnen worden. Past u in dat profiel? Lees dan deze pagina’s aandachtig door. 

Geld aanvragen
Voorwaarden
Procedure
Donatieverdubbelaar

Met dank aan VideoVriend