Leer fondsen­werven

Er zijn verschillende mogelijkheden om je te verdiepen in fondsenwerving. Volg een workshop of opleiding, lees een vakblad, bezoek de Vakdag Fondsenwerving of neem deel aan de bijeenkomst ‘Kennis delen’ van Stichting Armoedefonds.

Landelijke Bijeenkomst Armoedehulp van Stichting Armoedefonds

Tijdens onze Landelijke Bijeenkomst Armoedehulp gaan we met armoedehulporganisaties in gesprek over onze gezamenlijke doelstelling ‘armoedebestrijding en het verzachten van de gevolgen van armoede in Nederland’. Ook delen wij informatie en kennis over fondsenwerving.

Vakblad Fondsenwerving

Het Vakblad Fondsenwerving bevat nieuws, kennis en infor­matie over fondsenwerving en de mensen die daarbij betrokken zijn. Het vakblad brengt o.a. achtergronden, analyses, ontwikkelingen, interviews, reportages, onderzoeks­rapportages, columns, cases, wetenswaardigheden en meer. Stichting Armoedefonds biedt organisaties gericht op armoedebestrijding een gratis abonnement (per organisatie één gratis abonnement). Meer informatie? Stuur een e-mail naar info@armoedefonds.nl.

Vakdag Fondsenwerving

De Nationale Vakdag Fondsenwerving is dé ontmoetingsplaats voor iedereen bij goede doelen en andere wervende non-profit instellingen, die betrokken is bij fondsen- en ledenwerving, van fondsenwerver tot directie- en bestuursleden. De Vakdag helpt bij de zoektocht naar (aanvullende) financiële middelen en (nieuwe) inkomstenbronnen.

Eendaagse workshop 3F-Academy

Volg een eendaagse workshops gericht op een van de deelgebieden van fondsenwerving.

Erkende opleiding Fondsenwerving A 3F-Academy

De beroepsopleiding Fondsenwerving A richt zich op gedegen kennis van wervingsmethoden en -technieken, en biedt inzicht hoe deze planmatig in te zetten.

HBO-cursus Fundraising Grantmaking & Sponsoring Windesheim

Krijg in zes modulen inzicht in de wereld van vermogensfondsen, fondsenwerving en sponsoring.

Gratis Masterclass Filantropie VU

Deze masterclass aan de Universiteit van Amsterdam biedt op een laagdrempelige manier een overzicht van de actuele onderwerpen en wetenschappelijke inzichten op het gebied van de filantropie.

Opleiding Filantropie VU

Opleiding filantropie op wetenschappelijk niveau aan de Universiteit van Amsterdam.

Volg armoedefonds op social media