Geld aanvragen

Je kunt een project of activiteit voor je organisatie aanmelden via het aanvraagformulier. Vul het formulier volledig in. Alleen aanvragen via het aanvraagformulier worden in behandeling genomen.

Stichting Armoedefonds kan alleen aanvragen in behandeling nemen als deze voldoen aan de voorwaarden. Aanvragen dienen voorzien te zijn van: actueel uittreksel KvK, recente jaarstukken inclusief financieel jaarverslag, statuten van de organisatie en beleidsplan (niet separaat nodig als dit is opgenomen in het jaarverslag), zo nodig uitgewerkte begroting en offertes.

Data toekenningen 

Aanvraag indienen voor: 1 november 2022
Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 25 november 2022

Data 2023

Aanvraag indienen voor: 1 maart 2023
Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 31 maart 2023

Aanvraag indienen voor: 1 juli 2023
Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 31 juli 2023

Aanvraag indienen voor: 1 november 2023
Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 30 november 2023

 

LET OP: als u twee weken na inzending van ons geen bevestiging heeft ontvangen, neem dan contact met ons op. Mogelijk is het bestand dat u heeft willen aanleveren te groot en is deze niet bij ons aangekomen. U kunt ook de bestanden in een zip. aanleveren of via Wetransfer.

 

Vragen?
Stuur een mail naar info@armoedefonds.nl dan nemen wij contact met u op.
Wilt u telefonisch contact? Bel dan naar: 073-7440181 en vraag naar Kim Kreté.

Volg armoedefonds op social media