Geld aanvragen

Je kunt een project of activiteit voor je organisatie aanmelden via het aanvraagformulier. Vul het formulier volledig in. Alleen aanvragen via het aanvraagformulier worden in behandeling genomen.

Stichting Armoedefonds kan alleen aanvragen in behandeling nemen als deze voldoen aan de voorwaarden. Aanvragen dienen voorzien te zijn van: actueel uittreksel KvK, recente jaarstukken inclusief financieel jaarverslag, statuten van de organisatie en beleidsplan (niet separaat nodig als dit is opgenomen in het jaarverslag), zo nodig uitgewerkte begroting en offertes.
Ook dient de organisatie een ANBI status te hebben. Heb je nog geen ANBI status? Bezoek het online ANBI loket voor meer informatie.

 

Data toekenningen

Aanvraag indienen voor: 1 juli 2023
Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 31 juli 2023

Aanvraag indienen voor: 1 november 2023
Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 30 november 2023

 

LET OP: als u twee weken na inzending van ons geen bevestiging heeft ontvangen, neem dan contact met ons op. Mogelijk is het bestand dat u heeft willen aanleveren te groot en is deze niet bij ons aangekomen. U kunt ook de bestanden in een zip. aanleveren of via Wetransfer.

Vragen?
Stuur een mail naar info@armoedefonds.nl dan nemen wij contact met u op.
Wilt u telefonisch contact? Bel dan naar: 073-7440181 en vraag naar Kim Kreté.

Algemene voorwaarden
 • Stichting Armoedefonds geeft geen individuele steun. Stichting armoedefonds ondersteunt alleen plaatselijke organisaties die zich bezigh houden met directe armoedebestrijding.
 • In de basis dienen de organisaties een stichting of vereniging te zijn gevestigd in Nederland gericht op hulp aan mensen in armoede in Nederland. 
 • De aanvragen dienen mensgericht te zijn, direct gericht op het verminderen van armoede bij mensen of het verzachten van de gevolgen van armoede. 
 • De organisatie dient in het bezit te zijn van de ANBI status om een aanvraag voor financiële steun in te kunnen dienen. 
 • Indienen zolang een organisatie gebruik maakt van gelden van het Armoedefonds moeten wijzigingen in de statuten van een organisatie ten alle tijden doorgegeven te worden aan Stichting Armoedefonds.
 • Jaarlijks dienen we de meest recente jaarstukken te ontvangen. 
 • Toekenningen of aanvragen kunnen niet achteraf worden gedaan.
 • Er worden geen structurele bijdragen geleverd voor exploitatie van een organisatie of het aanvullen van tekorten.
 • Mocht de toekenning op welke wijze dan ook binnen een jaar niet gebruikt zijn voor datgene waarvoor het is aangevraagd, dient de bijdrage te worden teruggestort. Stichting Armoedefonds heeft dan het recht de toekenning terug te vorderen, eventuele kosten worden op de ontvangende organisatie verhaald. 
 • De directie heeft altijd het recht de toekenning in te trekken onder gegronde redenen.
 • Heeft uw organisatie een financiële bijdrage ontvangen van Stichting Armoedefonds. Dan stuurt u uiterlijk 3 maanden na afronding van het project een evaluatie toe. Deze evaluatie bestaat uit een kort verslag met financiële verantwoording en eventueel onderbouwt met foto’s of facturen. 

Volg armoedefonds op social media