Aanvragen

Stichting Armoedefonds ondersteunt lokale organisaties en initiatieven die zich bezig houden met directe armoedebestrijding of het verzachten van de gevolgen van armoede. 

Hulp nodig? 

Heeft je organisatie behoefte aan financiële steun voor een activiteit of nieuw project? Misschien kan Stichting Armoedefonds helpen. Het is de overtuiging van Stichting Armoedefonds dat alleen lokaal, zo veel mogelijk in direct contact met de armoede-doelgroepen, effectieve resultaten geboekt kunnen worden. Past je organisatie in dat profiel? Lees dan deze pagina’s aandachtig door. 

Voorwaarden voor hulp

 • Stichting Armoedefonds geeft geen individuele steun. Stichting Armoedefonds ondersteunt alleen lokale hulporganisaties die zich bezig houden met directe armoedebestrijding.
 • In de basis dienen de organisaties een stichting of vereniging te zijn gevestigd in Nederland gericht op hulp aan mensen in Armoede in Nederland.
 • De organisatie heeft de ANBI status.
 • Aanvragen dienen zo concreet mogelijk te zijn met een volledige onderbouwing d.m.v. bijvoorbeeld offertes.
 • Recente jaarstukken inclusief financieel jaarverslag.
 • Uittreksel KVK
 • Statuten van de organisatie
 • Indien en zolang een organisatie gebruik maakt van gelden van het Armoedefonds moeten wijzigingen in de statuten van een organisatie ten alle tijden doorgegeven te worden aan Stichting Armoedefonds.
 • Jaarlijks dienen we de meest recente financiële jaarstukken te ontvangen.
 • Toekenningen of aanvragen kunnen niet achteraf worden gedaan.
 • Er worden geen structurele bijdragen geleverd voor exploitatie van een organisatie, of het aanvullen van tekorten.