Kengetallen

   2021                 Begroting 2021  2020          
Kosten % wervingskosten  10%  13%  13%
Bestedings % doelstelling t.o.v. totale baten  88%  60%  62%
Bestedings % doelstelling t.o.v. totale lasten  85%  69%  76%
Kosten % beheer en administratie   5%  17%  10%

 

Vermogensbeleid

Het Armoedefonds is opgestart met een lening van Fonds 1818. Deze lening zijn we aan het terugbetalen, waardoor de continuïteitsreserve op dit moment nog negatief is. De continuïteitsreserve wordt gevormd om op langere termijn de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen. Doelstelling van het bestuur is om de huidige negatieve stand van deze reserve uiterlijk ultimo 2022 te hebben ingelopen. Als deze reserve een positieve stand heeft dan zal zij gemaximeerd worden op maximaal 100% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie, inclusief de kosten voor fondsenwerving.

Voor het overige zal het bestuur geen reserves aanhouden.

Volg armoedefonds op social media

Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins

Fout: geen feed gevonden met ID 1.

Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.