Fiscale voordelen

Wil je je maatschappelijke betrokkenheid laten zien en Stichting Armoedefonds steunen met een gift? Het is goed om te weten dat er belastingvoordelen zijn voor uw bedrijf. De belastingdienst maakt onderscheid in 2 soorten donaties; een zakelijke en een niet-zakelijke donatie.

Zakelijke donatie

Je kunt een gift volledig aftrekken bij de belasting als het een zakelijke kostenpost is. De donatie moet dan een positieve en nuttige bijdrage leveren aan je bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als je doneert in de vorm van reclameruimte of ons sponsort.

Niet-zakelijke donatie

Niet-zakelijke donaties zijn giften uit vrijgevigheid of giften die zo hoog zijn dat deze meer betekenen dan alleen de promotie van de onderneming. Bij deze niet-zakelijke donaties gelden verschillende voorwaarden voor ondernemingen die vennootschapsbelasting betalen, en bedrijven die inkomstenbelasting betalen.

  • Bedrijven die vennootschapsbelasting betalen
    Het is voor deze bedrijven fiscaal aantrekkelijk om aan een goed doel te doneren. Elke gift kan afgetrokken worden. Het totaal aan aftrekbare donaties mag 50% van de winst bedragen tot maximaal € 100.000.

  • Bedrijven die inkomstenbelasting betalen (eenmanszaak of VOF)
    Het is voor deze bedrijven bij niet-zakelijke giften in beginsel raadzaam om deze giften als privé-persoon te doen. Welk bedrag van deze giften mag worden afgetrokken hangt af van het verzamelinkomen van de schenker en de eventuele fiscale partner. Een periodieke gift kan in beginsel wel volledig worden afgetrokken. Je kunt als privé-persoon met Stichting Armoedefonds een overeenkomst periodiek schenken afsluiten.

Neem voor meer informatie mogelijkheden in jouw specifieke situatie contact op met je belastingadviseur of accountant. Meer informatie vind je ook op de website van de Belastingdienst.