Wat we doen

Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen mensen die dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden. Samen verzachten we de gevolgen van armoede en zetten we ons in om armoede in Nederland te stoppen!

Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van de hulp van lokale hulporganisaties en initiatieven. Zo zijn er hulporganisaties die het voor kinderen mogelijk maken te gaan sporten of hulp bieden om een warme maaltijd op tafel te zetten. Denk ook aan de vrijwilligers die zich inzetten om mensen met schulden te helpen met hun administratie.
Stichting Armoedefonds geeft steun aan lokale hulporganisaties in Nederland door middel van geld, producten en kennis.

Lo­ka­le hulp­orga­ni­sa­ties

Het Armoedefonds steunt lokale hulporganisaties en initiatieven in Nederland.
Hoe wij dat doen? Met geld, producten en kennis.

Projecten

Het Armoedefonds heeft verschillende projecten opgezet om via lokalehulporganisaties, de minima te ondersteunen. Denk aan onze schoolspullenactie voor schoolgaande kinderen, steunpakketjes voor kwetsbare ouderen en een project om menstruatie-armoede in Nederland een halt toe te roepen. 

Robin (12) is een van de kinderen die dankzij het Armoedefonds schoolspullen heeft kunnen kopen. Aan schoolspullen kan je al snel tientallen euro's kwijt. Vooral wanneer kinderen naar de brugklas gaan moeten er veel nieuwe spullen gekocht worden. Een goede start op een nieuwe school is ontzettend belangrijk en de juiste schoolspullen hebben draagt hier aan bij. Samen zorgen we met de schoolspullenactie dat kinderen een goede start kunnen maken op school. Help je mee? 

Onderzoek

Stichting Armoedefonds houdt periodiek onderzoek onder lokale hulporganisaties die zich richten op het bestrijden en verzachten van de gevolgen van armoede. Elk half jaar neemt het Armoedefonds een onderzoek af onder ruim 1.000 lokale hulporganisaties om te monitoren hoe het hen vergaat.

Huis-aan-huis voorlichting

Onze mensen vertellen je graag meer over armoede in Nederland, het werk van Stichting Armoedefonds en zij kunnen je voorbeelden geven van lokale hulporganisaties en initiatieven die wij ondersteunen

Volg armoedefonds op social media