Close Menu

Geld aanvragen

U kunt uw project of activiteit aanmelden via het aanvraagformulier. U vult dit volledig in. Alleen aanvragen via het aanvraagformulier worden in behandeling genomen. 

Stichting Armoedefonds kan alleen aanvragen in behandeling nemen als deze voldoen aan de voorwaarden. Aanvragen dienen voorzien te zijn van: actueel uittreksel KvK, recente jaarstukken inclusief financieel jaarverslag, statuten van de organisatie en beleidsplan (niet separaat nodig als dit is opgenomen in het jaarverslag), zo nodig uitgewerkte begroting en offertes.

U kunt het aanvraagformulier op deze pagina downloaden. Hebt u nog vragen? Stuurt u deze naar info@armoedefonds.nl
Voor vragen bel naar: 073-7440181
 

DOWNLOAD HET AANVRAAGFORMULIER    

Data toekenningen 2020

Aanvraag indienen voor: 8 oktober 2020
Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 13 november 2020

Data toekenningen 2021

Aanvraag indienen voor: 12 februari 2021
Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 15 maart 2021

Aanvraag indienen voor: 2 juli 2021
Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 30 juli 2021

Aanvraag indienen voor: 15 oktober 2021
Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 12 november 2021


P.s. Heeft u in deze coronacrisis te weinig middelen om de mensen in armoede te helpen? Neem dan nú contact met ons op, bel naar 073-7440181 of stuur een e-mail naar info@armoedefonds.nl. 


LET OP: als u twee weken na inzending van ons geen bevestiging heeft ontvangen, neem dan contact met ons op. Mogelijk is het bestand dat u heeft willen aanleveren te groot en is deze niet bij ons aangekomen. U kunt ook de bestanden in een zip. aanleveren of via Wetransfer. 

 

Met dank aan VideoVriend