Close Menu

Geld aanvragen

U kunt uw project of activiteit aanmelden via het aanvraagformulier. U vult dit volledig in. Alleen aanvragen via het aanvraagformulier worden in behandeling genomen. 

Stichting Armoedefonds kan alleen aanvragen in behandeling nemen als deze voldoen aan de voorwaarden. Aanvragen dienen voorzien te zijn van: actueel uittreksel KvK, recente jaarstukken inclusief financieel jaarverslag, statuten van de organisatie en beleidsplan (niet separaat nodig als dit is opgenomen in het jaarverslag), zo nodig uitgewerkte begroting en offertes.

U kunt het aanvraagformulier op deze pagina downloaden. Hebt u nog vragen? Stuurt u deze naar info@armoedefonds.nl
Voor vragen bel naar: 073-7440181

Downloaden: Aanvraagformulier

Toekenningsronde najaar 2018

Aanvraag indienen voor: 1 oktober 2018

Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 19 november 2018

LET OP: als u twee weken na inzending van ons geen bevestiging heeft ontvangen, neem dan contact met ons op. Mogelijk is het bestand dat u heeft willen aanleveren te groot en is deze niet bij ons aangekomen. U kunt ook de bestanden in een zip. aanleveren of via Wetransfer. 

 

Met dank aan VideoVriend