Close Menu

Geld aanvragen

U kunt uw project of activiteit aanmelden via het aanvraagformulier. U vult dit volledig in. Alleen aanvragen via het aanvraagformulier worden in behandeling genomen. 

Stichting Armoedefonds kan alleen aanvragen in behandeling nemen als deze voldoen aan de voorwaarden. Aanvragen dienen voorzien te zijn van: actueel uittreksel KvK, recente jaarstukken inclusief financieel jaarverslag, statuten van de organisatie en beleidsplan (niet separaat nodig als dit is opgenomen in het jaarverslag), zo nodig uitgewerkte begroting en offertes.
 

DOWNLOAD HET AANVRAAGFORMULIER    


Data toekenningen 

Aanvraag indienen voor: 15 oktober 2021
Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 12 november 2021

Aanvraag indienen voor: 14 februari 2022
Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 14 maart 2022

Aanvraag indienen voor: 1 juli 2022
Uitslag toekenningsronde: uiterlijk 29 juli 2022


LET OP: als u twee weken na inzending van ons geen bevestiging heeft ontvangen, neem dan contact met ons op. Mogelijk is het bestand dat u heeft willen aanleveren te groot en is deze niet bij ons aangekomen. U kunt ook de bestanden in een zip. aanleveren of via Wetransfer. 

Vragen?
Stuur een mail naar info@armoedefonds.nl dan nemen wij contact met u op. 
Wilt u telefonisch contact? Bel dan naar: 073-7440181 en vraag naar Kim of Irene.