Close Menu

Voorwaarden

 

Met het  aanvraagformulier en eventuele bijlagen kunt u een verzoek indienen voor financiële steun van Stichting Armoedefonds. Behandeling van deze aanvraag vindt plaats volgens de op onze website vermelde  procedure. Leest u de procedure en de voorwaarden zorgvuldig door om teleurstellingen te voorkomen.

U dient de aanvraag te voorzien van de volgende gegevens:

 • uittreksel van de Kamer van Koophandel 
 • meest recente jaarstukken of meest recent jaarverslag, inclusief financieel jaaroverzicht;
 • beleidsplan (niet separaat nodig als het is opgenomen in het jaarverslag)
 • statuten van de organisatie 
 • uitgewerkte begroting en offertes ter onderbouwing van de aanvraag

Voorwaarden

 • Stichting Armoedefonds geeft geen individuele steun. Stichting Armoedefonds ondersteunt alleen plaatselijke organisaties die zich bezig houden met directe armoedebestrijding.
 • In de basis dienen de organisaties een stichting of vereniging te zijn gevestigd in Nederland gericht op hulp aan mensen in Armoede in Nederland.
 • De aanvragen dienen mensgericht te zijn, direct gericht op het verminderen van armoede bij mensen of het verzachten van de gevolgen van armoede.
 • De organisatie heeft de ANBI status.
 • Aanvragen dienen zo concreet mogelijk te zijn met een volledige onderbouwing d.m.v. bijvoorbeeld offertes.
 • Recente jaarstukken inclusief financieel jaarverslag
 • Uittreksel KVK
 • Statuten van de organisatie
 • Indien en zolang een organisatie gebruik maakt van gelden van het Armoedefonds moeten wijzigingen in de statuten van een organisatie ten alle tijden doorgegeven te worden aan Stichting Armoedefonds.
 • Jaarlijks dienen we de meest recente financiële jaarstukken te ontvangen.
 • Toekenningen of aanvragen kunnen niet achteraf worden gedaan.
 • Er worden geen structurele bijdragen geleverd voor exploitatie van een organisatie, of het aanvullen van tekorten.
 • Mocht de toekenning op welke wijze dan ook binnen een jaar niet gebruikt zijn voor datgene waarvoor het is aangevraagd, dient de bijdrage te worden teruggestort. Stichting Armoedefonds heeft dan het recht de toekenning terug te vorderen, eventuele kosten worden op de ontvangende organisatie verhaald.

Stichting Armoedefonds ondersteunt alleen directe en concrete hulp. Geen wetenschappelijk onderzoek, symposia en congressen, beleidsplannen, boeken, documentaires etc.

Evaluatie

Na afloop stuur u Stichting Armoedefonds een evaluatie toe. Deze bestaat uit een kort verslag max 1 A4 eventueel met foto en een financiële verantwoording waarbij mogelijk met aankoopbewijs.