Close Menu

Voorwaarden

VOORWAARDEN TOEKENNINGEN UITKERINGSRONDE

 • Stichting Armoedefonds geeft geen individuele steun. Stichting Armoedefonds ondersteunt alleen plaatselijke organisaties die zich bezig houden met directe armoedebestrijding. 
 • In de basis dienen de organisaties een stichting of vereniging te zijn gevestigd in Nederland gericht op hulp aan mensen in Armoede in Nederland.
 • De aanvragen dienen mensgericht te zijn, direct gericht op het verminderen van armoede bij mensen of het verzachten van de gevolgen van armoede.
 • De organisatie heeft de ANBI status. 
 • Aanvragen dienen zo concreet mogelijk te zijn met een volledige onderbouwing d.m.v. bijvoorbeeld offertes.
 • Aanvragen bedragen minimaal €250 en maximaal €5.000.
 • Aanvragen voor kleinere bedragen dienen bij voorkeur voorzien te zijn en aanvragen voor grotere bedragen moeten voorzien zijn van: 
  • Recente jaarstukken inclusief financieel jaarverslag
 • Alle aanvragen dienen voorzien te zijn van:
  • Uittreksel KVK
  • Statuten van de organisatie
 • Indien en zolang een organisatie gebruik maakt van gelden van het Armoedefonds moeten wijzigingen in de statuten van een organisatie ten alle tijden doorgegeven te worden aan Stichting Armoedefonds.
 • Jaarlijks dienen we de meest recente financiële jaarstukken te ontvangen.
 • Toekenningen of aanvragen kunnen niet achteraf worden gedaan.
 • Er worden geen structurele bijdrages geleverd voor exploitatie van een organisatie, of het aanvullen van tekorten.
 • Mocht de toekenning op welke wijze dan ook niet gebruikt zijn voor datgene waarvoor het is aangevraagd, dient de bijdrage te worden teruggestort. Stichting Armoedefonds heeft dan het recht de toekenning terug te vorderen, eventuele kosten worden op de ontvangende organisatie verhaald.

Stichting Armoedefonds ondersteunt alleen directe en concrete hulp. Geen wetenschappelijk onderzoek, symposia en congressen, beleidsplannen, boeken, documentaires etc.