Close Menu

Armoede in Nederland

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier steeds meer armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)  en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.
 

Armoede niet altijd zichtbaar

Er is veel ‘stille’ armoede: het is vaak niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten. Op basis van de nieuwe uitgangspunten kende Nederland in 2016 ruim 980.000 mensen rondkomen van een laag inkomen. Dit betekent 6% van de bevolking. Het sociale vangnet in Nederland wordt steeds kleiner. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op maatschappelijk werk, ouderenzorg, sociale uitkeringen, jeugdzorg, studiefinanciering, ondersteuning van kerken enz. Door de voortdurende bezuinigingen worden deze voorzieningen steeds minder toegankelijk.


Kinderen in armoede

In totaal leefden in 2017 ruim 277.000 minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen, duizend minder dan het jaar ervoor. De dalende trend in het risico op kinderarmoede die vanaf 2014 is ingezet, zet daarmee niet overtuigend door. Bijna 110.000 kinderen maakten in 2017 al zeker vier jaar deel uit van een huishouden met een laag inkomen. Dit waren er 5.000 minder dan in 2016. 

 

 

 

Mensen in armoede steunen?

Stichting Armoedefonds geeft financiële steun aan initiatieven rondom armoedebestrijding. 
Steun ons werk met een donatie of sponsor een lokaal project. 
 

DONEER NU    STEUN EEN PROJECT

 

 

Werk geeft geen garantie

Een groep die vaak wordt vergeten zijn de mensen die een betaalde baan hebben, maar te weinig verdienen om van rond te komen. Hoe beperkter de werkweek, hoe hoger is de kans op armoede. Werk wordt als hét middel gezien om uit de armoede te komen. Armen mét werk vormen zelfs 41 procent van de armen boven de achttien; dat zijn er meer dan mensen met een bijstandsuitkering (19%). Twee op de vijf arme volwassenen werkt. In 2014 telde ons land 320.000 zogenoemde werkende armen. 175.000 daarvan waren in loondienst en 145.000 werkten als zelfstandige (zzp’er). 
 

Risico op armoede onder 55- tot 65 jarigen toegenomen

De 'hongerjaren' van de Nederlanders zijn de jaren tussen hun 63ste en 65ste levensjaar. In 2016 had één op de negen een laag inkomen. In geen enkele leeftijdsgroep is het aantal lage inkomens zo groot als onder bijna-pensionado's. Zij hebben de crisis het slechtst verteerd van iedereen, waardoor veel 55-plussers de tijd tot hun pensioen moeten uitzitten met een uitkering.
 

Zzp'ers zijn het meest kwetsbaar voor armoede

Het aantal personen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar met hoofdzakelijk inkomen uit betaald werk kwam in 2016 uit op krap 7,3 miljoen. Hiervan maakte 2,8 procent (203.000 werkenden) deel uit van een huishouden onder de lage-inkomensgrens, 0,6 procent (42.000 werkenden) behoorde tot de groep met een langdurig laag inkomen. Bij werknemers en zelfstandigen met personeel daalde het armoederisico ten opzichte van 2015 maar bleef het risico op langdurige armoede stabiel. Bij zzp’ers was juist sprake van een stijging van het (langdurig) armoederisico. Veelal werken deze zzp’ers niet voltijds.
 

Veel langdurige armoede in Groningen

De stad Groningen is de gemeente met het hoogste percentage huishoudens dat langdurig onder de lage-inkomensgrens zit: 7,4 procent. Daarna volgen Rotterdam en Amsterdam. In de gemeenten Rozendaal (0,7%), Alphen-Chaam (0,7%) en Scherpenzeel (0,8) is het aandeel langdurig armen het laagst.
 

Gemeenten met hoogste aandeel huishoudens met langdurig (4 jaar of meer) laag inkomen (2016)

   Gemeente  %
 1  Groningen  7,4
 2  Rotterdam  7,3
 3  Amsterdam  7,1
 4  Arnhem  6,2
 5  Heerlen  6,1
 6  Den Haag  6,1
 7  Leeuwarden  5,8
 8  Enschede  5,7
 9  Nijmegen  5,6
 10  Vaals  5,4

Het percentage huishoudens dat kort of lang in armoede leeft is het hoogst in Rotterdam: 15,3 procent. Daarna volgen Groningen en Amsterdam. De gemeenten met het laagste percentage armen zijn Rozendaal (2,9%), Zoeterwoude (3,2%) en Montfoort (3,4%).

Gemeenten met hoogste aandeel huishoudens met een laag inkomen (2016)

   Gemeente  %
 1  Rotterdam  15,3
 2  Groningen  14,7
 3  Amsterdam  14,6
 4  Den Haag  14,1
 5  Arnhem  13,6
 6  Heerlen  12,7
 7  Leeuwarden  12,6
 8  Enschede  12,5
 9  Nijmegen  12,4
 10  Vaals  11,4

 
Bron:
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/46/meer-huishoudens-met-risico-op-armoede-in-2017 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Armoede en Sociale Uitsluiting 2018.
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Meer huishoudens langdurig onder lange inkomensgrens in 2015.
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Armoedesignalement 2014.
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Een lang tekort; langdurige armoede in Nederland.
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Als werk weinig opbrengt, 2018
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Armoede in kaart, 2018

Korte film:
Regie: Jerom Galema. DOP: Naomi Scheek. Scenario en licht: Daan van Dijk. Geluid: Elske Andeweg. Moeder: Saskia van Gils. Zoon: Milan Collé. Dochter: Evi de Valk. Met dank aan: Helen Dalessi Dutch Filmers Academy.