Close Menu

Armoede in Nederland

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

In 2018 moesten 584 duizend van de bijna 7,4 miljoen huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Dit waren er net zoveel als in het voorgaande jaar. 
 

Armoede niet altijd zichtbaar

Er is veel ‘stille’ armoede: het is vaak niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten. Het sociale vangnet in Nederland wordt steeds kleiner. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op maatschappelijk werk, ouderenzorg, sociale uitkeringen, jeugdzorg, studiefinanciering, ondersteuning van kerken enz. Door de voortdurende bezuinigingen worden deze voorzieningen steeds minder toegankelijk.


Kinderen in armoede

In totaal leefden in 2018 ruim 264 duizend minderjarige kinderen in een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens net zoveel als het jaar ervoor. Het aantal kinderen in een gezin dat al minstens vier jaar moest rondkomen van een laag inkomen is met bijna 5 duizend gedaald, naar 103 duizend. Dit blijkt uit de nieuwste CBS-gegevens over risico op armoede.


Werk geeft geen garantie

Een groep die vaak wordt vergeten zijn de mensen die een betaalde baan hebben, maar te weinig verdienen om van rond te komen. Hoe beperkter de werkweek, hoe hoger is de kans op armoede. Werk wordt als hét middel gezien om uit de armoede te komen. Van alle volwassenen in armoede heeft een derde betaald werk als belangrijkste eigen inkomensbron.  
 

Wel een baan, maar niet rond kunnen komen

Voor een onderzoek naar armoede onder werkende Nederlanders sprak RTL Nieuws met
tientallen mensen die moeite hebben om rond te komen van hun salaris. Hun vaste lasten zijn
hoog en er blijft elke maand weinig of niets over voor kleding of een dagje weg.
RTL Nieuws verwerkten hun ervaringen en dilemma's in een game, waarin je kunt zien hoe moeilijk het kan zijn. 

ervaar het nu   

 

Meer mensen onder bewindvoering voor schulden

Het aantal mensen dat door schulden onder toezicht van een bewindvoerder kwam te staan is de afgelopen jaren fors gestegen, aldus de Raad voor de Rechtspraak. Waren er in 2013 nog ongeveer 35.000 mensen onder bewind vanwege schulden, in 2018 waren dat er al ruim 56.000. Een stijging van zo’n 60 procent.
 

Armoede onder 55- tot 65 jarigen

Het armoederisico onder 55- tot 65-jarigen vergeleken met andere leeftijdsgroepen is hoog en is gegroeid sinds 2015. De 55-plussers die hun baan zijn kwijtgeraakt, komen moeilijk weer aan het werk. De verhoging van de AOW-leeftijd verlengt bovendien de tijdsspanne van hun armoedeproblematiek. Dit blijkt uit recente gegevens van het CBS. 
 

Veel langdurige armoede in Rotterdam

In Rotterdam  was in 2018 de kans op langdurige armoede met een aandeel van 7,3 procent meer dan 2 keer zo groot als gemiddeld in Nederland (3,3 procent). Naast Rotterdam staat ook Groningen, Amsterdam en Arnhem hoog op de lijst. Dit overzicht is gemaakt met de recente cijfers van het CBS over 2018. 
 


 

Bron:
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Armoede en Sociale Uitsluiting 2019. bevat cijfers over het jaar 2018
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Armoede in kaart, 2019 bevat cijfers over het jaar 2017