Close Menu

Bestuur

Het bestuur bestaat per 31 december 2017 uit:

Dhr. K. Dijkstra, voorzitter (zelfstandig ondernemer)
Dhr. R. Verdam, penningmeester (zelfstandig strategie consultant)
Dhr. I.B.S. De Coster, (zelfstandig ondernemer)
Dhr. P.A. de Zeeuw, (zelfstandig ondernemer)
 

De leden vervullen geen relevante nevenfuncties. Aan leden van het bestuur worden geen bezoldigingen toegekend, noch presentiegelden verstrekt, noch zijn aan leden van het bestuur leningen, voorschotten of garanties verstrekt.