Close Menu

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. K. Dijkstra, voorzitter (zelfstandig ondernemer), nevenfunctie lid bestuurslid Stichting Nationale Geefdag(en) (onbezoldigd)
Dhr. R. Verdam, penningmeester (zelfstandig strategie consultant), nevenfunctie lid bestuur Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch (onbezoldigd)
Dhr. P.A. de Zeeuw, (zelfstandig ondernemer)
 

De leden vervullen geen relevante nevenfuncties. Aan leden van het bestuur worden geen bezoldigingen toegekend, noch presentiegelden verstrekt, noch zijn aan leden van het bestuur leningen, voorschotten of garanties verstrekt.