Close Menu

Wat doet Armoedefonds


Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen mensen die dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden.
Samen verzachten we de gevolgen van armoede en zetten we ons in om armoede in Nederland te stoppen!

Veel mensen met financiële problemen zijn afhankelijk van de hulp van lokale organisaties. Zo zijn er organisaties die het voor kinderen mogelijk maken te gaan sporten of hulp bieden om een warme maaltijd op tafel te zetten. Denk ook aan de vrijwilligers die zich inzetten om mensen met schulden te helpen met hun administratie. Stichting Armoedefonds geeft financiële steun aan lokale initiatieven in Nederland.
 

Gesteunde initiatieven in Nederland
 

Huis-aan-huis voorlichting
 

Schoolspullenactie
 

Kwetsbare ouderen
 

Menstruatie-armoede