Close Menu

Wat is armoede

De Verenigde Naties omschrijven armoede als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Veel onderzoeken tonen aan dat in een rijk land als Nederland steeds meer mensen door armoede getroffen worden. We spreken in Nederland over absolute armoede als mensen leven onder de lage-inkomensgrens en  bv. niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (bv. een zorgverzekering) of geen mogelijkheden hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode.

Relatieve armoede verwijst naar de levensomstandigheden van een individu of groep in verhouding met zijn/haar omgeving.

Sociale armoede betekent dat mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de bejaardenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet.

 

 

 

Mensen in armoede steunen?

Stichting Armoedefonds geeft financiële steun aan initiatieven rondom armoedebestrijding. 
Steun ons werk met een donatie of sponsor een lokaal project. 
 

DONEER NU    STEUN EEN PROJECT

 

 

Langdurige armoede

Steeds meer mensen leven langdurig in armoede. We spreken van langdurige armoede als er sprake is van een armoedesituatie die ten minste vier jaar achtereen voortduurt. De omgang van deze groep, volgens de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek van 2016, maar liefst 224.000 huishoudens die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen, is groot.

 

Wat is de lage-inkomensgrens?

De lage-inkomensgrens betreft een vast bedrag dat voor alle jaren en alle typen huishoudens een gelijke koopkracht vertegenwoordigt.

Hoogte van de lage-inkomensgrens van enkele huishoudenstypen:

 

Bron:
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Armoede en Sociale Uitsluiting 2018.

Korte film:
Regie: Jerom Galema. DOP: Naomi Scheek. Scenario en licht: Daan van Dijk. Geluid: Elske Andeweg. Moeder: Saskia van Gils. Zoon: Milan Collé. Dochter: Evi de Valk. Met dank aan: Helen Dalessi Dutch Filmers Academy.