Close Menu

Wat is armoede

De Verenigde Naties omschrijven armoede als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Veel onderzoeken tonen aan dat in een rijk land als Nederland steeds meer mensen door armoede getroffen worden. We spreken in Nederland over absolute armoede als mensen leven onder de lage-inkomensgrens en  bv. niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (bv. een zorgverzekering) of geen mogelijkheden hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode.

Relatieve armoede verwijst naar de levensomstandigheden van een individu of groep in verhouding met zijn/haar omgeving.

Sociale armoede betekent dat mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de bejaardenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet.


Wat is de lage-inkomensgrens?

Er worden twee referentiebudgetten gebruikt om armoede vast te stellen.
Beide budgetten geven aan hoeveel geld een alleenstaande nodig heeft voor onvermijdelijke of zeer wenselijke uitgaven.
Grensbedragen basisbehoeftencriterium en niet-veel-maar-toereikendcriterium voor diverse typen huishoudens, 2017 (netto maandbedrag in euro’s)

 

Langdurige armoede

Steeds meer mensen leven langdurig in armoede. We spreken van langdurige armoede als er sprake is van een armoedesituatie die ten minste vier jaar achtereen voortduurt. De omvang van deze groep, volgens de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek van 2017, maar liefst 227.000 huishoudens die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen, is groot. Er is een kleine toename sinds 2016 (224.000 huishoudens).

 

 

Mensen in armoede steunen?

Stichting Armoedefonds geeft financiële steun aan initiatieven rondom armoedebestrijding. 
Steun ons werk met een donatie of sponsor een lokaal project. 
 

DONEER NU    STEUN EEN PROJECT

 

 

 

 

 

 

Bron:
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Armoede en Sociale Uitsluiting 2018.
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP),Goderis, B.V.G., B. van Hulst en S. Hoff (2018). Waar ligt de armoedegrens?. In: Armoede in kaart:
2018. Geraadpleegd op 22 november 2018 via https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/waar-ligt-de-armoedegrens/ 

Korte film:
Regie: Jerom Galema. DOP: Naomi Scheek. Scenario en licht: Daan van Dijk. Geluid: Elske Andeweg. Moeder: Saskia van Gils. Zoon: Milan Collé. Dochter: Evi de Valk. Met dank aan: Helen Dalessi Dutch Filmers Academy.