Close Menu

Wat is armoede

De Verenigde Naties omschrijven armoede als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Veel onderzoeken tonen aan dat in een rijk land als Nederland steeds meer mensen door armoede getroffen worden. We spreken in Nederland over absolute armoede als mensen leven onder de lage-inkomensgrens en  bv. niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (bv. een zorgverzekering) of geen mogelijkheden hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode.

Relatieve armoede verwijst naar de levensomstandigheden van een individu of groep in verhouding met zijn/haar omgeving.

Sociale armoede betekent dat mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de bejaardenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet.


Wat is de lage-inkomensgrens?

In 2018 lag de grens voor een alleenstaande op 1.060 euro per maand, voor een paar was dat 1.460 euro. Met twee minderjarige kinderen was de grens voor een paar 2.000 euro en voor een éénoudergezin 1.600 euro. (CBS)
 

Langdurige armoede

In 2018 moesten 584 duizend van de bijna 7,4 miljoen huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Dit waren er net zoveel als in het voorgaande jaar. Van de huishoudens met een laag inkomen moesten er 232 duizend al ten minste vier jaar achtereen van een laag inkomen rondkomen. Daarmee kwam het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen uit op 3,3 procent en dat is evenveel als in 2017.

 

 

Mensen in armoede steunen?

Stichting Armoedefonds geeft financiële steun aan initiatieven rondom armoedebestrijding. 
Steun ons werk met een donatie of sponsor een lokaal project. 
 

DONEER NU    STEUN EEN PROJECT    IK ZOEK HULP 

 

 

 

 

 

Bron:
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Armoede en Sociale Uitsluiting 2019.
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP),Goderis, B.V.G., B. van Hulst en S. Hoff (2018). Waar ligt de armoedegrens?. In: Armoede in kaart:
2018. Geraadpleegd op 22 november 2018 via https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/waar-ligt-de-armoedegrens/ 

Korte film:
Regie: Jerom Galema. DOP: Naomi Scheek. Scenario en licht: Daan van Dijk. Geluid: Elske Andeweg. Moeder: Saskia van Gils. Zoon: Milan Collé. Dochter: Evi de Valk. Met dank aan: Helen Dalessi Dutch Filmers Academy.