vrijdag 9 december 2022

Armoedefonds: 82% armoedehulporganisaties ziet hulpvragen toenemen

De ongelijkheid in Nederland neemt toe. Steeds meer mensen in Nederland hebben
mede door de stijgende kosten voor levensonderhoud moeite om rond te komen. Dit werkt door in het aantal hulpvragen dat lokale organisaties krijgen.

Twee keer per jaar bevraagt het Armoedefonds met haar periodieke onderzoek lokale hulporganisaties naar de stand van zaken. In dit zesde onderzoek zoomen we in op de impact van de groeiende ongelijkheid in Nederland op het werk van hulporganisaties in Nederland. Veel armoede-initiatieven worden lokaal ontplooid, waar de hulp nodig is en de mensen elkaar kennen. Stichting Armoedefonds ziet dat de groeiende armoede veel impact heeft op het dagelijkse werk van de lokale hulporganisaties in Nederland.

De inflatie zorgt in combinatie met de hoge gas- en energieprijzen voor een toename in de hulpvragen bij lokale hulporganisaties. 82% van de organisaties (392 respondenten) ziet momenteel een stijging. De stijging van de kosten voor levensonderhoud zorgt bij steeds meer mensen voor financiële problemen. Denk aan de kosten voor benzine, energie, zorgverzekering, luiers en hygiëneartikelen. Ook de groep ‘werkende armen’ groeit, ook zij komen door de inflatie en hogere gas- en energieprijzen steeds meer in de problemen. Het is de vraag of het prijsplafond dat per 1 januari in moet gaan voldoende effect gaat hebben. 45% van de organisaties verwacht niet dat dit voldoende effect en verlichting gaat geven.

Lang niet alle hulporganisaties kunnen de stijging van hulpvragen volledig opvangen.
Vanwege het ontbreken van middelen zijn er hulporganisaties die een maximum bereik hebben, ondanks dat zij meerdere inkomstenbronnen hebben en een groot netwerk voor ondersteuning in bijvoorbeeld natura. Zij moeten hulpbehoevenden die bij hen aankloppen mogelijk vaker teleurstellen.

Volg armoedefonds op social media