Close Menu

Langdurige armoede

Nog steeds leeft een grote groep mensen langdurig in armoede. We spreken van langdurige armoede als er sprake is van een armoedesituatie die ten minste vier jaar achtereen voortduurt. Van de huishoudens met een laag inkomen moesten er 232 duizend al ten minste vier jaar achtereen van een laag inkomen rondkomen in 2018. Daarmee kwam het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen uit op 3,3 procent en dat is evenveel als in 2017. Sinds 2014 was er een voortdurende stijging van het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen, maar in 2018 zet die niet verder door.
 

Werk is niet altijd een garantie

Hoewel betaalde arbeid gewoonlijk wordt beschouwd als de beste manier om uit de armoede te komen, laat het onderzoek zien dat werk zeker geen garantie biedt. Een flink deel van de mensen die in armoede leven komt op enig moment in een betere financiële situatie.
 

Terugvallen in armoede

Opvallend is echter dat op een zeker moment mensen terug vallen in armoede. Van de mensen die in een bepaald jaar uit de armoede zijn geraakt, verkeert een jaar later bijna 20% opnieuw in een armoede situatie. Na vijf jaar is in totaal 40% in armoede teruggevallen. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

Cijfers rondom langdurige armoede

Huishoudens met een (langdurig) laag inkomen, 2011-2018 volgens cijfers van het CBS

Bron: 2011-2018: CBS, Inkomensstatistiek; 2019: CBP (2019)

Op verzoek van het CBS heeft het Centraal Planbureau (CPB, 2019) ramingen gemaakt voor 2019 van het aantal huishoudens met een laag inkomen.
Deze ramingen wijzen erop dat het aandeel huishoudens met kans op armoede in 2019 daalt naar 7,4 procent.
 

Bron:
CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/46/meer-huishoudens-met-risico-op-armoede-in-2017 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Armoede en Sociale Uitsluiting 2019.
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Een lang tekort; Langdurige armoede in Nederland