Close Menu

Langdurige armoede

Steeds meer mensen leven langdurig in armoede. We spreken van langdurige armoede als er sprake is van een armoedesituatie die ten minste vier jaar achtereen voortduurt. De omvang van deze groep, volgens de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek van 2017, maar liefst 227.000 huishoudens die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen, is groot. Er is een kleine toename sinds 2016 (224.000 huishoudens). De toename komt voornamelijk doordat meer huishoudens langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Huishoudens die door toedoen van de economische crisis onder de streep zijn terechtgekomen, hebben zich hieraan niet altijd weten te onttrekken.

Werk is niet altijd een garantie

Hoewel betaalde arbeid gewoonlijk wordt beschouwd als de beste manier om uit de armoede te komen, laat het onderzoek zien dat werk zeker geen garantie biedt. Een flink deel van de mensen die in armoede leven komt op enig moment in een betere financiële situatie.
 

Terugvallen in armoede

Opvallend is echter dat op een zeker moment mensen terug vallen in armoede. Van de mensen die in een bepaald jaar uit de armoede zijn geraakt, verkeert een jaar later bijna 20% opnieuw in een armoede situatie. Na vijf jaar is in totaal 40% in armoede teruggevallen. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

 

Cijfers rondom langdurige armoede

Huishoudens met een (langdurig) laag inkomen, 2011-2017.

 

Bron:
CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/46/meer-huishoudens-met-risico-op-armoede-in-2017 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Armoede en Sociale Uitsluiting 2018.
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), Een lang tekort; Langdurige armoede in Nederland