vrijdag 17 december 2021

Meer lokale fondsenwerving is nodig bij hulporganisaties met oog op stijging hulpvragen voor armoede

Uit onderzoek van Stichting Armoedefonds blijkt dat 42% van de lokale hulporganisaties te maken heeft met een stijging van het aantal hulpvragen. Tegelijkertijd ervaart 21% een daling van hulpvragen. Uit eerder onderzoek van het Armoedefonds bleek al dat de signaleringsfunctie hapert. Opvallend is daarnaast dat een ruim deel van de organisaties verder op haar reserves inteert. Dat komt naar voren in een landelijk onderzoek van Stichting Armoedefonds naar armoedebestrijding onder circa 1.000 lokale armoedebestrijdingsorganisaties dat periodiek wordt uitgevoerd.

Het Armoedefonds ziet dat een deel van de lokale hulporganisaties financieel kwetsbaar is, doordat men nu al een tijd inteert op haar vermogen. “We zien een enorme focus van hulporganisaties op hun primaire taak; het daadwerkelijk helpen van mensen. Maar om dit structureel te kunnen blijven doen, is financiele versterking en dus fondsenwerving noodzakelijk”, aldus Irene Verspeek van het Armoedefonds. Bij twee derde van de organisaties ontbreekt het ook nog aan vrijwilligers die de capaciteit en tijd hebben om zich in te zetten voor lokale fondsenwerving.

Tegelijkertijd ziet het Armoedefonds de groep mensen die financieel kwetsbaar is groter worden. De afgelopen periode kon men vaak nog terugvallen op reserves of overheidssteun. Eén van de lokale initiatieven die al langere tijd te maken heeft met een stijging van hulpvragen is Stichting Veul Dich Good uit Zuid-Limburg. “Wekelijks krijgen we 10 tot 15 nieuwe cliënten momenteel, hetzij voor voedselhulp, hulp uit het Noodfonds of anders”, aldus Anton Vegers van de Limburgse stichting. Hij zag het afgelopen half jaar het aantal clienten stijgen van 1.250 naar 1.750 mensen. “Het zijn vaak schrijnende situaties waarbij het water mensen tot aan de lippen staat.”

Voor het onderzoek zijn de afgelopen weken enquêtes verstuurd naar circa 1.000 lokale hulporganisaties die de armoede in Nederland bestrijden. Daarvan hebben 307 organisaties gereageerd. Deze organisaties, opgenomen in het landelijke register van www.hulpbijarmoede.nl, zijn verschillend in grootte, bieden allerlei soorten hulp aan en zijn geografisch verspreid over Nederland.

 

Volg armoedefonds op social media