dinsdag 6 juni 2023

Minister Schouten ondersteunt Stichting Armoedefonds bij uitbreiding Menstruatieproducten uitgiftepunten

Stichting Armoedefonds zet zich o.a. in tegen menstruatie-armoede in Nederland door gratis menstruatieproducten te verspreiden via de zogeheten menstruatieproducten uitgiftepunten. Zowel het thema armoede als menstruatie brengt schaamte en kansenongelijkheid met zich mee. Daarom vindt het Armoedefonds het belangrijk dat deze producten laagdrempelig en gratis beschikbaar zijn voor diegene die dit niet kunnen betalen.

Verspreid over Nederland zijn inmiddels 1.700 uitgiftepunten gerealiseerd op scholen, in Voedselbanken, diverse maatschappelijke organisaties, bibliotheken, wijkcentra maar ook met kastjes bij particulieren.

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) onderschrijft het belang hiervan. Om deze Menstruatieproducten Uitgifte Punten (MUP’s) uit te breiden, krijgt het Armoedefonds vanaf deze maand steun van het ministerie. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de motie van kamerlid Hülya Kat. Met een bijdrage van 1 miljoen euro per jaar voor de komende twee jaar, kan het Armoedefonds snelle groei garanderen. Het plan is om in 2 jaar minimaal tot 2.500 MUP’s in Nederland door te groeien. Dat is een stap in de goede richting. Het Armoedefonds verwacht dat er op termijn ca 3.500 punten nodig zullen zijn.

De financiële steun is erg welkom maar dekt zeker niet de nood in heel Nederland. Stichting Armoedefonds wordt ondersteund door donaties van particulieren, bedrijven en vermogensfondsen. Daarnaast zijn er 26 gemeenten die meebetalen voor hun gemeente. Het Armoedefonds roept ook andere gemeenten op tot samenwerking om menstruatie-armoede een halt toe te roepen.

Het Armoedefonds is blij met de steun van de minister en gaat zich inspannen om de uitgiftepunten ook op de lange termijn in de lucht te houden.

Volg armoedefonds op social media