vrijdag 25 juni 2021

NHA en Stichting Armoedefonds

NHA en Stichting Armoedefonds

Het NHA wil mensen die in armoede leven een steuntje in de rug geven naar een betere toekomst. Daarom ging NHA een samenwerking aan met het Armoedefonds onder het motto “onderwijs bereikbaar voor iedereen”. Bij het Armoedefonds bekende lokale hulporganisaties mochten begin 2020 kandidaten selecteren voor een gratis en volledig verzorgde beroepsopleiding van NHA naar keuze. Ondertussen hebben een aantal cursisten hun opleiding succesvol afgerond en zijn anderen nog bezig met de laatste loodjes. Het Armoedefonds is ontzettend blij met de samenwerking met NHA. Samen bieden we perspectief! 

Armoede in Nederland
Armoede kan een vergaande impact hebben. Schaamte, sociaal isolement, stress, verminderde kans op een opleiding, en een slechtere gezondheid zijn veelvoorkomende gevolgen. Hoewel ruim 1 miljoen Nederlanders in armoede leeft, is dit vaak “stille” armoede. Het is iets waar niemand graag mee te koop loopt of zich zelfs voor schaamt. Wanneer je kijkt naar mensen in armoede dan heb je een groep die structureel in een vrij uitzichtloze positie zit. Door bijvoorbeeld gezondheidsproblemen kunnen zij de stap naar betaald werk niet meer maken. Daarnaast zie je een groep die door omstandigheden terugvalt in armoede, maar die ook de mogelijkheden en veerkracht heeft om terug te krabbelen. In deze groep zitten kansen wat betreft opleidingsmogelijkheden; een duwtje in de goede richting om weer financieel zelfredzaam te worden.

Onderwijs bereikbaar voor iedereen
Het Armoedefonds besloot een project te starten met NHA, onder het motto “onderwijs bereikbaar voor iedereen”. Met een opleiding worden nieuwe kansen en mogelijkheden geboden aan mensen die in armoede leven en in een uitzichtloze positie zitten. Het volgen van een opleiding, en jezelf ontwikkelen, zijn mogelijkheden om je situatie te verbeteren. Maar dat is niet het enige. Het biedt niet alleen die kans op verbetering maar het geeft ook vertrouwen in jezelf. Het ontdekken van je kwaliteiten en mogelijkheden zorgt ervoor dat je uit een negatieve spiraal kunt komen. Dat levert een duurzamere verbetering op.

Reacties op de samenwerking
Niet alleen het Armoedefonds is blij met deze samenwerking. Ook door de deelnemers aan wie een opleiding werd aangeboden, wordt het project dankbaar en tevreden opgepakt. 
Irene van het Armoedefonds vertelt; “Mensen zijn in de praktijk heel erg dankbaar, want het is vaak de eerste keer dat ze zoiets meemaken, dat ze die kans krijgen. Om op kosten van een ander, in dit geval NHA, een opleiding te doen, en daar zichzelf mee te ontwikkelen. Dus mensen zijn heel blij en dankbaar, en grijpen die kans met beide handen aan om daar mee aan de slag te gaan.“

Prestaties om trots op te zijn
Wanneer je het voor elkaar krijgt om een beroepsopleiding af te ronden, stijgt de kans op een goede baan en ontstaat de mogelijkheid om armoede écht achter je te laten. Als we kijken naar de deelnemers die de opleiding hebben afgerond zien we dan ook prachtige voorbeelden. Zo is een van de deelnemers gestart met de cursus Nederlands, en heeft deze ook met succes afgerond. Met als gevolg dat hij nu beter Nederlands spreekt en meer kansen heeft gecreëerd voor zichzelf in de maatschappij. Een andere deelnemer heeft zich gewijd aan de opleiding Pedagogisch Medewerker op MBO niveau. Doorstromen naar het HBO om een echte carrière op te bouwen is de volgende doelstelling.
Helaas zijn er ook deelnemers die door de gevolgen van Corona hun opleiding nog niet hebben kunnen afronden. Wel blijven zij zich hier volhardend voor inzetten;
“ik ben vorig jaar begonnen en ben nu op de helft. Helaas heb ik gedurende een langere tijd weinig kunnen doen omdat de dagbesteding van mijn zoon door Corona geheel is komen te vervallen en ik nu de volledige zorg voor hem heb. Hopelijk komt hier snel verandering in en kan ik weer regelmatig studeren. De cursus zelf is goed te doen. Hij is praktisch van aard en logisch opgebouwd. Dus ik ben er nog steeds erg blij mee.”

 

NHA is één van de grootste scholen voor thuiscursussen en -opleidingen van Nederland. De afgelopen 85 jaar volgden naar schatting meer dan 2.000.000 cursisten de gedegen cursussen en opleidingen van NHA.
www.nha.nl 

Volg armoedefonds op social media