dinsdag 19 september 2023

Lokale armoedehulporganisaties kunnen de hulpvragen nauwelijks aan

Stichting Armoedefonds ziet dat steeds meer mensen die eerst goed rondkwamen nu in financiële problemen komen. Deze mensen komen terecht bij lokale armoedehulporganisaties voor hulp. Uit een onderzoek van het Armoedefonds is gebleken dat 64% van de lokale hulporganisaties een stijging ziet in het aantal hulpvragen dat zij ontvangen.

Ook wordt er door 76% van de lokale hulporganisaties een stijging verwacht van het aantal hulpvragen voor het komende halfjaar. Mensen vallen niet binnen de regelingen maar zakken wel door de ondergrens. Zij verwachten dat meer mensen financiële problemen gaan ondervinden en er daardoor een toestroom in hulpvragen zal komen. Lokale hulporganisaties komen hierdoor ook in de problemen omdat zij te weinig financiële middelen hebben. Stichting Armoedefonds heeft minister Schouten daarom gevraagd om via het Armoedefonds deze lokale hulporganisaties te ondersteunen.

Vandaag op Prinsjesdag staat het thema armoedebestrijding centraal. Stichting Armoedefonds is blij dat er aandacht is voor het onderwerp en dat het kabinet 2 miljard euro wil uittrekken voor armoedebestrijding, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Directe, structurele steun van lokale hulporganisaties is van groot belang. Zij zijn degene die armoede in Nederland zien, verzachten en bestrijden.

 

Volg armoedefonds op social media